Użycie Unikodu w skryptach Java'y


Skrypty Java'y (ang. java scripts) ożywiają statyczne witryny Html. Podobnie jak język Java bazują na Unikodzie.

Przykładem ilustrującym to zagadnienie niech będzie pakiet skryptyjavy.zip (ZIP 1KB) zawierający dwa dokumenty: Należy zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa związane z ignorowaniem domyślności kodowania Utf-8 skryptów. Jednym z najczęściej spotykanych jest używanie znaków narodowych w kodowaniach stronicowanych. Ze względu na sposób konstruowania wielobajtowych sekwencji Utf-8, polegających na tym, że rozpoczynają je znaki z ustawionym najbardziej znaczącym bitem, czyli o kodach większych od 127 określające nawet długość takich sekwencji, znaki narodowe zakodowane w kodowaniach stronicowanych mogą zostać potraktowane właśnie w taki sposób. Ich użycie na końcu linii komentarza poskutkuje potraktowaniem znaków końca linii jako treści sekwencji miast jako końca linii w wyniku czego kolejne linie, np. z kodem skryptu, dolepią się i mogą również zostać objęte komentarzem, ostatecznie skrypt nie będzie działał prawidłowo.


Więcej o


Wszelkie prawa zastrzeżone © Piotr Trzcionkowski 2000-2008