Użycie Unikodu w Delphi


Delphi jest dość nowoczesnym pakietem programistycznym. Oferuje między innymi wsparcie Unikodu w postaci znaków WideChar i opartych na takich znakach łańcuchów WideString. Niestety środowiska, dla jakich produkowany jest kod wynikowy, nie zawsze umożliwiają wykorzystanie tych możliwości. O ile cały Windows Nt, więc także jego następca Windows 2000, w pełni wspierają Unikod, między innymi jest on dostępny w udostępnionych kontrolkach, o tyle rodzina Windows 9x fabrycznie nie oferuje żadnych kontrolek a tylko funkcję do wypisywania na ekranie czy drukarce łańcuchów unikodowych. Cała biblioteka Vcl ogranicza się więc do zaoferowania wersji Ansi, czyli używając kodowań stronicowanych, kontrolek. Oczywiście Delphi nie ogranicza możliwości wykorzystania funkcji unikodowych w środowisku Windows Nt, ale musimy to robić samodzielnie. Na szczęście wraz z nowymi wersjami produktów Microsoft np. pakietem Office, instalowana jest w systemie biblioteka zawierająca uaktualnioną kontrolkę „richedit” oferującą pełne wsparcie Unikodu w całej rodzinie Windows, czyli także Windows 9x, takie samo, jak wszystkich innych kontrolek w systemie Windows Nt. Owijką tej kontrolki jest komponent RichEdit98 dostępny na Delphi Super Page i zwykle aktualniejszej w magazynie źródeł. Dzięki niej możesz używać Unikodu we wszystkich swoich programach. Jedynym wymogiem jest dostępność biblioteki zawierającej uaktualnioną kontrolkę. Innym przykładem wykorzystania Unikodu jest funkcja dokonująca konwersji między różnymi standardami kodowania przechodząca tudzież której jednym z kodowań źródłowym lub docelowym jest Unikod, wykorzystująca funkcje Api i dostępna w całej rodzinie Windows. Przydatne procedury dotyczące Unikodu oferuje także moduł będący składnikiem JCL, czyli bibliotece Jedi dostępny również osobno.


Więcej o


Wszelkie prawa zastrzeżone © Piotr Trzcionkowski 2000-2005